Følg Innovation Motorsport på facebook

Bred erfaring og spisskompetanse

Aquapartner A/S ble etablert i 1991 basert på ideen om å være et praktisk rettet konsulentfirma i VA-bransjen med "jordnær" kompetanse.

De første årene drev vi utstrakt kurs- og konferansevirksomhet knyttet til drift, vedlikehold og rehabilitering av ledningsnett. Nøkkelordene her var pluggrengjøring, høytrykkspyling, TV-rørinspeksjon og"No-dig" metodikk.

Vi skaffet oss et bredt kontaktnett og har derfor hele tiden arbeidet med kommunale kunder og andre større ledningseiere over hele landet, fra Nordkyn i nord til sørlandet i sør. Mange av våre kunder har fulgt oss med kontinuerlige oppdrag siden første halvdel av 90-tallet.

De senere årene har vi også bygget opp spisskompetanse på andre områder bla. vei, vannverksgodkjenning, internkontrollsystemer, sikkerhets- og beredskapsplanlegging, prosjektering og bygging av kompakte vannverk, sentrale d...

Les mere..

Aquapartner deltok på karrieredagen på Universitetet i Agder i dag
Stor stemning, masse folk og veldig interessant å møte studentene. Kanskje treffer vi noen fremtidige medarbeidere også.....

Les mere..

Tilstandsvurdering og utbedringstiltak Haugdammen-vassdraget, Enebakk kommune
Aquapartner har på oppdrag fra Enebakk kommune utarbeidet en tilstandsvurdering og fremmet forslag til utbedringstiltak for Haugdammen-vassdraget på Flateby i Enebakk. Haugdammen-vassdraget strekker seg fra skogsområdene på Kj...

Les mere..

Ved vårt kontor i Grimstad og på Hamar skjer det store endringer om dagen

Grimstad

 

Vi har kjøpt resterende del av forretningsbygget i Østerskogen i Grimstad. Unionconsult www.unionconsult.no flytter inn her med i første omg...

Les mere..

Aquapartner godt engasjert på Finnmarkskysten.

Aquapartner har i år (2016) 25 års jubileum. Noen av de første kundene vi etablerte samarbeid med var Båtsfjord og Berlevåg. Det er gledelig å se at våre første kunder fremdeles er med oss, samtidi...

Les mere..

STRAKSTILTAK RJUKAN
Tinn kommune har engasjert Rune Danneborg i Aquapartner A/S som prosjektleder for prosjektet «Strakstiltak Rjukan».

Som en del av saneringsplan va for Rjukan har man plukket ut og prioritert 12 strakstiltak som skal igangsettes...

Les mere..

Ny E39 mellom Kristiansand Vest og Mandal Øst
Nye Veier skal bygge ny E39 fra Kristiansand til Sandnes.

Aquapartner har bistått Nye Veier med utarbeiding av kravspesifikasjon for vannforsyning og overvannshåndtering for strekningen fra Kristiansand Vest og til Mandal &Osl...

Les mere..

Sanerings-/rehabiliteringsplaner

Saneringsplan for Enebakk kommune

Aquapartner har i 2016 utarbeidet en tiltaksplan for sanering av kommunale spillvanns- og overvannsledninger i Enebakk. Saneringsplanen er utarbeidet bla. som et ledd i å ha en konkret...

Les mere..

FORNYET TILLIT FOR AQUAPARTNER I ØSTERDALEN
Aquapartner A/S har hatt en flerårig rammeavtale for VA assistanse med Østerdalskommunene. Nylig inngikk vi en ny avtale etter åpen anbudskonkurranse om å fortsette å betjene kommunene i Sør Østerdal med d...

Les mere..

For å se flere nyheter - trykk her

 Pålogging