Følg Innovation Motorsport på facebook

Bred erfaring og spisskompetanse

Aquapartner A/S ble etablert i 1991 basert på ideen om å være et praktisk rettet konsulentfirma i VA-bransjen med "jordnær" kompetanse.

De første årene drev vi utstrakt kurs- og konferansevirksomhet knyttet til drift, vedlikehold og rehabilitering av ledningsnett. Nøkkelordene her var pluggrengjøring, høytrykkspyling, TV-rørinspeksjon og"No-dig" metodikk.

Vi skaffet oss et bredt kontaktnett og har derfor hele tiden arbeidet med kommunale kunder og andre større ledningseiere over hele landet, fra Nordkyn i nord til sørlandet i sør. Mange av våre kunder har fulgt oss med kontinuerlige oppdrag siden første halvdel av 90-tallet.

De senere årene har vi også bygget opp spisskompetanse på andre områder bla. vei, vannverksgodkjenning, internkontrollsystemer, sikkerhets- og beredskapsplanlegging, prosjektering og bygging av kompakte vannverk, sentrale d...

Les mere..

Ved vårt kontor i Grimstad og på Hamar skjer det store endringer om dagen

Grimstad

 

Vi har kjøpt resterende del av forretningsbygget i Østerskogen i Grimstad. Unionconsult www.unionconsult.no flytter inn her med i første omg...

Les mere..

Aquapartner godt engasjert på Finnmarkskysten.

Aquapartner har i år (2016) 25 års jubileum. Noen av de første kundene vi etablerte samarbeid med var Båtsfjord og Berlevåg. Det er gledelig å se at våre første kunder fremdeles er med oss, samtidi...

Les mere..

Melinda Frislie - Ny medarbeider
Melinda er ny hos oss fra 20. Mai 2016. Hun er en nyutdannet ingeniør med bachelor fra Universitetet i Agder, med fordypning i vann- og avløpsteknikk. Hun er bosatt i Froland med mann og ett barn. Melinda er opptatt av familieliv og ven...

Les mere..

ROS-Analyse SD anlegg VA

I forbindelse med ROS-analyse SD anlegg foretas det en vurdering av hvilke trusler som er mest relevante å sikre mot, hvilke systemer og hvilken informasjon som anses å være anleggets mest kritiske, samt hvilke sårbarheter ...

Les mere..

Sanerings-/rehabiliteringsplaner

Saneringsplan for Enebakk kommune

Aquapartner har i 2016 utarbeidet en tiltaksplan for sanering av kommunale spillvanns- og overvannsledninger i Enebakk. Saneringsplanen er utarbeidet bla. som et ledd i å ha en konkret...

Les mere..

FORNYET TILLIT FOR AQUAPARTNER I ØSTERDALEN
Aquapartner A/S har hatt en flerårig rammeavtale for VA assistanse med Østerdalskommunene. Nylig inngikk vi en ny avtale etter åpen anbudskonkurranse om å fortsette å betjene kommunene i Sør Østerdal med d...

Les mere..

Landmålertjenester

Når den korte sommersesongen plutselig er der blir det gjerne hektisk. Behov skal defineres, tjenestene skal bestilles, og ikke minst gjennomføres, før vinteren nok en gang er et faktum. Vi har god kapasitet og lang erfaring me...

Les mere..

Arbeid med betongkonstruksjoner i fuktige miljøer krever solid fagkunnskap

Aquapartner har lang erfaring i prosjektering, bygge- og prosjektledelse på betongkonstruksjoner i fuktige miljøer. I Berlevåg kommune har vi hatt ansvaret for totalrehabilitering av inntaksdam for drikkevann i Løkvikdale...

Les mere..

For å se flere nyheter - trykk her

 Pålogging