Følg Innovation Motorsport på facebook

Tinn kommuneTinn kommune har arbeidet med Aquapartner A/S som prosjektledere for prosjektet «Strakstiltak Rjukan» i snart 2 år. Tiltakene som bla. omfatter forurensningsbegrensning og ivaretagelse av fremmedvann er nå i full gang med tilstandsvurderinger, rørinspeksjoner, lekkasjesøk mv. Aquapartner har også utarbeidet en matrise for klassifisering og prioritering av tiltakene, og de første prosjektene er allerede sluttført.

 

Har du spørsmål eller ønsker kontakt ring Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no

2018.10.03 - 18:20:54    

VA prosjekter i Asker kommune.Aquapartner har siden oktober 2015 hatt rammeavtale for byggeledelse elektro for VA prosjekter i Asker kommune.

 

Vi har vært engasjert ved 2 stk. renoveringsprosjekter på eksisterende avløpstasjoner. Blakstad H...

2018.10.01 - 14:35:51    
STRAKSTILTAK RJUKANTinn kommune har engasjert Rune Danneborg i Aquapartner A/S som prosjektleder for prosjektet «Strakstiltak Rjukan».

Som en del av saneringsplan va for Rjukan har man plukket ut og prioritert 12 strakstiltak som skal igangsettes...

2017.11.23 - 18:36:43    
Ny E39 mellom Kristiansand Vest og Mandal ØstNye Veier skal bygge ny E39 fra Kristiansand til Sandnes.

Aquapartner har bistått Nye Veier med utarbeiding av kravspesifikasjon for vannforsyning og overvannshåndtering for strekningen fra Kristiansand Vest og til Mandal &Osl...

2017.11.07 - 14:28:28    
Sanerings-/rehabiliteringsplanerSaneringsplan for Enebakk kommune

Aquapartner har i 2016 utarbeidet en tiltaksplan for sanering av kommunale spillvanns- og overvannsledninger i Enebakk. Saneringsplanen er utarbeidet bla. som et ledd i å ha en konkret...

2016.12.18 - 22:19:31    
FORNYET TILLIT FOR AQUAPARTNER I ØSTERDALEN


Utlegging av helsveiset pe-sjøledning forsterkning av vannforsyning til Rena syd.
Aquapartner A/S har hatt en flerårig rammeavtale for VA assistanse med Østerdalskommunene. Nylig inngikk vi en ny avtale etter åpen anbudskonkurranse om å fortsette å betjene kommunene i Sør Østerdal med d...

2016.11.25 - 10:18:53    
ROS-Analyse SD anlegg VAI forbindelse med ROS-analyse SD anlegg foretas det en vurdering av hvilke trusler som er mest relevante å sikre mot, hvilke systemer og hvilken informasjon som anses å være anleggets mest kritiske, samt hvilke sårbarheter ...

2016.05.18 - 14:13:32    
Godt Nytt År 2016Aquapartner A/S har lagt bak seg nok et spennende år. Vi har gjennomført prosjekter for kommunale oppdragsgivere fra Vadsø i nord øst, til Flora i vest, Engerdal i øst og Grimstad i syd. Selskapet har ved årssk...

2016.01.18 - 11:58:31    
Stort saneringsprosjekt for Hamar kommuneAquapartner er engasjert av Hamar kommune i forbindelse med detaljprosjektering, beskrivelse og kontrahering av et større saneringsprosjekt for VA på Ingeberg. Ledningsanlegget har en total lengde på ca. 1000m.

...

2015.10.26 - 09:40:57    
Flora SD anleggEtter å ha gjennomført forprosjekt og detaljprosjektering av nytt SD anlegg for VA i Flora kommune ble utførelseskontrakten tildelt Guard Systems Engineering. Aquapartner er engasjert som byggeleder i gjennomføring av prosj...

2015.10.26 - 09:33:36    
Infrastruktur i forbindelse med SD anlegg for bygg i 4 kommuner i Sør-ØsterdalenKommunene Stor Elvdal, Engerdal, Trysil og Åmot etablerer SD anlegg for bygg gjennom EPC kontrakt og hadde behov for bistand til å se på en felles infrastuktur for IT nettverk og servere. Gjennom det arbeidet som vi har utf&oslas...

2014.11.13 - 12:46:34    
Sogndal kommune – fornøyd byggherre har fått ferdigstilt nytt stort boligfelt på KjørnesAquapartner har vært engasjert av Sogndal kommune i forbindelse med detaljprosjektering og teknisk byggeledelse av nytt stort boligfelt på Kjørnes. Boligfeltet har plass til bortimot 100 enheter. En fornøyd byggherre over...

2014.11.13 - 11:53:08    
Aquapartner gasellebedrift 2014For andre gang har Dagens Næringsliv utnevnt Aquapartner til gasellebedrift. Sist gang dette skjedde var i 2006. En gasellebedrift skal ha mer enn 100% vekst i omsetning siste 4 års periode, ha l...

2014.10.27 - 11:53:40    
Omfattende VA-prosjekt for Søbakken skole, Elverum kommuneAquapartner er engasjert av Elverum kommune, eiendomsavdelingen i forbindelse med detaljprosjektering av VA-saneringsprosjekt for Søbakken skole.
 
Oppdragsbeskrivelse:
 
...

2014.02.25 - 17:19:56    
Store saneringsoppdrag ferdigstilt for Båtsfjord kommuneBåtsfjord kommune har i løpet av de senere år gjennomført et betydelig løft med store investeringer på infrastruktursiden. Hele innfartsdelen av fylkesvei 891 i Båtsfjord er nå f...

2014.02.20 - 11:09:20    
Stort og spennende prosjekt for Gran kommune, overføringsanlegg for VA Gran - BrandbuAquapartner er engasjert av Gran kommune i forbindelse med detaljprosjektering, beskrivelse og kon...

2013.11.03 - 16:18:30    
PE-kummer i Båtsfjord gir tette anleggProblemer med å etablere tette kummer er velkjent innenfor VA-faget. Diskusjoner om type kummer, pakninger, boringer/tilknytninger, kvalitetssikring ved montering, tetthetsprøving og kontroll er vanlig der fagfolk møtes. For drift...

2013.08.01 - 09:48:01    
Første Halvår 2013


PE-Kummer for montering i Båtsfjord Kommune (se egen artikkel)
Så langt i 2013 ser det ut til at dette blir nok et godt år for Aquapartner A/S. Vi har fått mange nye og spennende oppdrag. Blant annet har vi inngått en rammeavtale innen VA med de ti kommunene i Østerdalen. Rammeavta...

2013.08.01 - 09:28:12    
Nytt og attraktivt boligfelt i Homborsund, Grimstad kommuneAquapartner AS har prosjektert tekniske anlegg, herunder VA ledningsnett, strøm, fiber og veier på et
nytt boligfelt på 23 tomter i Homborsund. Feltet er utviklet av Grimstad kommune. De tekniske
anleggene ble prosje...

2013.06.27 - 10:23:45    
Nå tilbyr vi også landmålertjenesterAquapartner A/S kan nå også tilby landmålertjenester som innmåling, kontroll og dokumentasjon, masseberegning produksjonsstikking.  Vi disponerer følgende utstyr: Leica system VIVA, TS15 kikkert og GS15 sanntids GN...

2013.01.25 - 12:50:26    
Spennende oppdrag for selskapetSelskapet har nylig inngått sin 9de rammeavtale med en kommunal kunde. Denne gangen er det Flora kommune som har signert en slik avtale med oss for en periode på 2 år, og med rett til forlengelse i ytterligere 2 år.


2013.01.25 - 12:44:28    
Grimstad kommune –Boring for spillvannskryssing under E-18.Grimstad kommune har nylig gjennomført en styrt boring under E-18 for legging av ny spillvannsledning .


Eksisterende ledning, PVC 315mm, måtte renoveres som følge av at utbyggingen av E-18 hadde påført...

2012.10.15 - 11:10:24    
Danneborg med 4de plass i rally SokndalRallyføreren Rune Danneborg KNA Aust Agder med kartleser Henning Elvekrok fra NMK Kongsberg kjørte inn til en 4de plass totalt i lørdagens Rally Sokndal. Et resultat de betegner som godkjent.

Tar tid å bli kjent m...

2012.09.11 - 08:20:08    
Gamvik tar grep for bedre sikkerhetAquapartner as bistår Gamvik kommune i arbeidet mot bedre sikkerhet innen vannforsynings- og avløpssektoren.

Gjennom en prosess med kommunalteknisk driftspersonell som svært sentrale deltakere, gjennomføres for ti...

2012.08.06 - 09:47:05    
Rammeavtale med Elverum kommuneAquapartner har inngått rammeavtale med Elverum kommune innenfor området vei, vann og avløp. Vi er allerede i gang med to prosjekter og gleder oss til videre samarbeid og spennende oppgaver for kommunen.

Har du spø...

2012.08.01 - 08:34:07    
Flere nye småoppdrag er konkurranseutsatt i sommer.For Grimstad kommune har Aquapartner bistått med metodevalg, beskrivelse og  konkurranseutsetting for legging av ny spillvannsledning under E-18. Gjennomføringen under E-18 vil bli utført som en spesialentreprise med så...

2012.07.16 - 09:32:22    
VA-sanering for Arendal kommuneFor Arendal kommune har Aquapartner i vinter prosjektert og konkurranseutsatt et VA-prosjekt i Solborgdalen der åpen grøft kombineres med utblokking. Utblokkingen av en vannledning DN 225 utføres av eksternt selskap og er nylig...

2012.03.04 - 12:28:05    
Fullt anleggstrykk midt på vinteren


Anleggsdrift, vinter.

Spesielt denne vinteren er det at vi er med å sette i gang mange vva anlegg midtvinters. Tradisjonelt har man brukt vinteren på planlegging, våren på konkurranser, og gjerne satt i gang anlegg etter ferien.

På R...

2012.03.04 - 10:49:33    
Private stikkledninger og kommunale hovedledningerSamspill for bærekraftig utvikling

I VA-bransjen er det (dessverre) slik at det meste av gode og innovative løsninger som prosjekteres og bygges, graves ned og skjules for omverdenen. ”Gjemt og glemt” er kanskje re...

2012.03.03 - 17:51:13    
Julen 2011Det går mot slutten av noe som har vært et begivenhetsrikt år for oss.

I 2011 har vi vunnet flere spennende tilbudskonkurranser og slik startet på mange nye og utfordrende prosjekt. Noen av disse er for helt nye kunde...

2011.12.18 - 11:34:15    
Aquapartner med kontor i det fri.Konsulenten er som speideren; alltid beredt! Med laptop og mobilt bredbånd kan mange oppgaver løses uansett hvor man måtte befinne seg. Her er Geir i arbeid under et opphold på familiehytta på Musbakken i september 2...

2011.10.11 - 18:16:19    
Rammeavtale med Grimstad Kommune


Grimstad Entreprenør AS i gang med å legge en ny vannledning.
Grimstad kommune er en av fire kommuner Aquapartner har rammeavtale med.Som et resultat av den har vi støttet kommunen i deres gjennomføring av etablering av to ulike rammeavtaler.  Den ene rammeavtaler gjelder innkjøp og le...

2011.09.26 - 07:08:35    
Ny Medarbeider - Kjell Ludvigsen


Kjell Ludvigsen

Kjell er vårt nyeste tilskudd på ”Aquapartner-stammen” og er tilknyttet vår Agder-avdeling. Han har en bred og allsidig erfaring innen ledelse, administrasjon, HR og organisasjonsutvikling. Kjell har over 20 år ...

2011.09.09 - 11:33:15    
Rune Danneborg med kartleser Henning Elvekrok med solid andreplass på hjemmebane


Rune i god driv

Under Sommer Rally Grimstad siste helgen i juli kjørte Rune inn til en flott andreplass totalt i sin Ford Focus WRC kun slått av VM-føreren Anders Grøndal fra Drammen i hans Subaru Impreza WRC. Dette er den beste plasser...

2011.09.09 - 11:26:03    
Danneborg med fin tredjeplass i Stavangerally


Rune Danneborg

Rune Danneborg KNA Aust Agder og kartleser Henning Elvekrok NMK Kongsberg kjørte inn til en fin tredjeplass totalt i Stavangerally 9. april med sin Ford Focus WRC. Løpet ble meget krevende på ekstremt dårlige veier og fra...

2011.05.20 - 22:15:13    
Rammeavtale med Kongsberg kommuneDen 12. mai 2011 signerte Aquapartner A/S og Kongsberg kommune en rammeavtale for vva arbeider gjeldende for to år med mulighet til fornyelse i ytterligere to år.

Det er moro å være tilbake nok et sted der jeg arbeide...

2011.05.15 - 16:44:43    
Registrering og dokumentasjon av olje- og fettutskillere Lillesand kommune


Illustrasjonsfoto

Lillesand kommune gjennomfører vinteren/våren 2011 en massivregistrering av eiendommer og virksomheter. Prosjektets formål er å avklare hvorvidt foretakenes/virksomhetenes daglige drift genererer oljeholdig eller fettholdi...

2011.05.06 - 11:14:29    
ROS analyser, oppdatering av IK system, sikkerhets- og beredskapsplanlegging for vannverkeneAquapartner gjennomfører nå ROS analyser for vannforsyningen, oppdaterer IK-system og fornyer sikkerhets- og beredskapsplanen for vannforsyning i Båtsfjord kommune i Finnmark.

Samtidig arbeider vi med godkjenning av alle s...

2011.02.20 - 16:25:10    
Full fart på bygging av ny reservevannsledning mellom Arendal og Grimstad kommunerSom en del av sikringen av vannforsyningen i Arendal og Grimstad kommuner bygges det nå nytt vannledningsnett for sammenkobling av de to vannverkene. Arendal kan forsyne Grimstad og omvendt når dette ledningsanlegget er ferdig.

U...

2011.02.20 - 16:18:38    
Aquapartner A/S etablerer seg i Tromsø i nært samarbeid med Norprosjekt A/SI samarbeid med det lokale rådgivende ingeniørfirmaet Norprosjekt A/S etablerer vi oss nå sterkere i Tromsø. Norprosjekt er et meget velansett lite firma som har hatt sin virksomhet konsentrert rundt midt Troms og Vest Fi...

2010.12.15 - 15:04:54    
Aquapartner A/S i gang med spennende oppdrag for Statens vegvesen i TromsEtter en offentlig anbudskonkurranse er Aquapartner A/S tildelt et spennende oppdrag for Statens Vegvesen i Troms. Tildelingen kom etter at samarbeidet med Norprosjekt A/S (se Nyheter) ble etablert i 2009, og kontrakten med Statens vegvesen er en ...

2010.12.11 - 18:34:51    
Stort saneringsprosjekt i NesbyenAquapartner er engasjert av Nes kommune i Buskerud til detaljprosjektering, beskrivelse og kontrahering av et større saneringsprosjekt for VA i sentrum av Nesbyen. Ledningsanlegget har en total lengde på ca. 1.100 m.

Opp...

2018.10.01 - 14:43:27    
Aquapartner deltok på karrieredagen på Universitetet i Agder i dagStor stemning, masse folk og veldig interessant å møte studentene. Kanskje treffer vi noen fremtidige medarbeidere også.....

2018.02.07 - 15:20:43    
Tilstandsvurdering og utbedringstiltak Haugdammen-vassdraget, Enebakk kommuneAquapartner har på oppdrag fra Enebakk kommune utarbeidet en tilstandsvurdering og fremmet forslag til utbedringstiltak for Haugdammen-vassdraget på Flateby i Enebakk. Haugdammen-vassdraget strekker seg fra skogsområdene på Kj...

2017.11.23 - 18:34:22    
Ved vårt kontor i Grimstad og på Hamar skjer det store endringer om dagenGrimstad

 

Vi har kjøpt resterende del av forretningsbygget i Østerskogen i Grimstad. Unionconsult www.unionconsult.no flytter inn her med i første omg...

2017.03.15 - 00:29:26    
Aquapartner godt engasjert på Finnmarkskysten.


Trykkøker for vann i Berlevåg

Aquapartner har i år (2016) 25 års jubileum. Noen av de første kundene vi etablerte samarbeid med var Båtsfjord og Berlevåg. Det er gledelig å se at våre første kunder fremdeles er med oss, samtidi...

2016.11.25 - 13:12:39    
LandmålertjenesterNår den korte sommersesongen plutselig er der blir det gjerne hektisk. Behov skal defineres, tjenestene skal bestilles, og ikke minst gjennomføres, før vinteren nok en gang er et faktum. Vi har god kapasitet og lang erfaring me...

2016.05.18 - 17:17:30    
Arbeid med betongkonstruksjoner i fuktige miljøer krever solid fagkunnskap


Demning etter

Aquapartner har lang erfaring i prosjektering, bygge- og prosjektledelse på betongkonstruksjoner i fuktige miljøer. I Berlevåg kommune har vi hatt ansvaret for totalrehabilitering av inntaksdam for drikkevann i Løkvikdale...

2016.05.13 - 08:06:48    
Bjørn Ove Persgård - Ny medarbeiderBjørn Ove Persgård er ny hos oss fra 1. januar 2016. Bjørn Ove skal arbeide med datasikkerhet i
pc-baserte driftskontrollanlegg (SD-anlegg), et fagområde der vi ser et stort behov i mange kommuner.
En ROS analyse...

2016.01.14 - 09:59:48    
Flora – en offensiv kommune


Torggata
Aquapartner har for tiden mange spennende oppdrag for Flora kommune. Oppdragene spenner fra VA-saneringsanlegg i sentrum, via sykkelparkering og landskapsutforming til sjøledninger og vannverkstiltak.
Aquapartner AS står for detalj...

2015.10.26 - 09:36:57    
Sørum kommunalteknikk KF – Rehabilitering av spillvannsledninger på LindebergSørum kommune holder for tiden på med omfattende rehabiliteringsarbeider av spill- og overvannsledninger i tre traseer på Lindebergveien. Prosjektet omfatter Nodig og tradisjonelle løsninger på ledninger av stål,...

2015.09.04 - 13:14:02    
Sørum kommunalteknikk KF – rehabilitering av vannledning med «Nodig» metodikk på Lindeberg


Etter at provvann var etablert og armatur i 2 kummer var demontert, ble lineren trukket inn, trykksatt med luft og koblet sammen med nødvendige spesialdeler i hver ende.

Sørum kommune har rehabilitert 164 meter vannledning i dim DN 160 mm PVC. Ledningen hadde betydelige lekkasjer sannsynligvis fra setninger i grunnen i forbindelse med en bro der Gardermobanen passerer over en vei. Ledningen ligger i den ste...

2014.11.13 - 11:57:57    
Juss og VA


Hennica Westheimer, jurist med fagfeltene: Offentlige anskaffelser, arbeidsmiljøloven og plan- og bygningsrett

Helt siden reglene innen offentlige anskaffelser ble innført på 90-tallet har norske kommuner hatt et økende behov for juridisk bistand. De fleste nye VA-anlegg er underlagt disse reglene. Det stilles strenge krav til gjennomf&...

2014.11.13 - 11:32:04    
Omfattende «Nodig» prosjekter i Enebakk kommune


Olimb Rørfornying strømpeforer utslippsledning fra Flateby Renseanlegg og ut i Øyeren

I høst avslutter vi fire flotte Nodig prosjekt for Enebakk kommune. Prosjektene omfatter løsninger med strømpeforinger, og utblokking med inntrekking av pe-rør. Dessuten kumrenovering og rehabilitering av stikkledninger...

2014.10.27 - 11:48:33    
VA-sanering Berlevåg 2013 – 2014


Ny vannkum med uttak for stikkledninger

Fra høsten 2013 og frem til sommeren 2014 har det pågått flere utbedringsarbeider på vann- og avløpsnettet i Berlevåg. TK-maskin fra Alta har utført gr...

2014.02.20 - 11:16:19    
Året 2013Fjoråret ble nok et rekord år med mange nye oppdragsgivere og mange utfordrende enkeltoppdrag innenfor fagområdet vårt. Vi har nå rammeavtale med i alt 19 k...

2014.02.11 - 10:37:55    
Flora kommune – på offensiven med mange spennende VA prosjektAquapartner har for tiden flere spennende oppdrag for Flora kommune. Oppdragene spenner fra VA-saneringsanlegg i sentrum via etablering av nye vann, spillvann og overv...

2013.11.03 - 16:04:03    
PE-kummer i Båtsfjord gir tette anlegg

2013.08.01 - 09:47:53    
Konkurranseutsetting av vei- og asfaltarbeiderSyltefjordveien i Båtsfjord er en kommunal vei på ca. 28 km. Aquapartner har bistått kommunen med
konkurranseutsetting og tildeling av kontrakter for forberedende veiarbeid før asfaltering. Første del
av ve...

2013.06.27 - 11:47:14    
Axel Dalen

2013.06.26 - 10:54:28    
Aquapartner flytter til egne lokaler i GrimstadPrimo 2013 flytter Aquapartners avdeling i Grimstad inn i eget nybygg. Selskapet ønsker å ekspandere ytterligere og samtidig samle sine fellestjenester og administrasjon i Grimstad. Vi har en desentralisert struktur med medarbeidere blan...

2013.01.25 - 12:46:44    
Andreas Hansen - Ny medarbeider


Andreas Hansen
Andreas 39 år er vår landmåler. Han har fartstid i bygg og anlegg siden 1998. Foruten å ha ansvaret for og gjennomføre landmålertjenester har Andreas en allsidig og omfattende anleggserfaring. Herunder som bygg st...

2013.01.25 - 12:35:50    
Aquapartner har inngått rammeavtale med to nye kommuner.Aurskog Høland Kommune og Sørum Kommunalteknikk KF har nylig inngått rammeavtaler med Aquapartner A/S. Vi er glade for å ha vunnet konkurranse om rammeavtaler med ytterligere to kommuner i området sier daglig leder ...

2012.09.27 - 13:57:43    
Automatisering av renseanleggEngerdal

Ombygging av Engerdal Renseanlegg. Aquapartner har vært med siden prosjektet startet.

Aquapartner har utført:

  • Prosjektering av oppgradering av bygg for renseanlegg.
  • Prosjektering av ny rensep...

    2012.08.06 - 09:56:44    
Spennende prosjekt i Hurum kommune, sjøledning Holmsbu-RødtangenAquapartner er engasjert av Hurum kommune i forbindelse med detaljprosjektering og byggeledelse av ny sjøledning mellom Holmsbu og Rødtangen. Ledningen er totalt ca. 10 km.

Oppdragsbeskrivelse:

Oppdraget består a...

2012.08.01 - 08:36:12    
Engerdal RenseanleggEngerdal avløpsrenseanlegg har gjennomgått total rehabilitering og utvidelse basert på en renseteknikk med flotasjon. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på kr. 6,5 mill.

Forprosjekt

Det ble først ut...

2012.07.31 - 22:35:39    
Nye oppdrag i Berlevåg


Berlevåg kommune bruker taggede kummer.
Det er blitt et par-tre år siden Aquapartner gjorde den siste internrevisjonen på vann og avløp i Berlevåg kommune. I midten av juni i år var vi tilbake i kommune etter invitasjon av den nye enhetslederen på drift...

2012.07.16 - 09:30:13    
Konkurranseutsetting av asfaltering


Tilbudsdokument

For Båtsfjord kommune har vi i disse dager ferdigstilt konkurransegrunnlag på rammeavtale for asfaltering av kommunale veier. Konkurransen er kunngjort og tildeling er planlagt til i april 2012.

Med vår brede kompetanse p&a...

2012.03.04 - 12:27:23    
Flere kommunale rammeavtaler for AquapartnerEnebakk kommune har signert rammeavtale med Aquapartner A/S. Avtalen gjelder for fagområdene samferdsel og infrastruktur.

Vi ser frem til å ta fatt på spennende oppgaver også for Enebakk kommune. Ikke minst fordi vi a...

2012.03.04 - 10:48:53    
ROS analyse for vann og avløp, -Åmot kommune.


Røropplegg

Aquapartner er i disse dager i ferd med å ferdigstille en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) på vann- og avløpssystemene i Åmot kommune. Analysen gjennomføres som en prosess mellom kommunen og Aquapart...

2012.02.02 - 08:40:53    
TEST


TEST

Detet er erfjksofkopasdfasdf

as

df

asd

f

asdf

as

df

 2011.10.18 - 07:38:11    
Mange spennende oppdrag for Hamar kommune


Birkebeinervegen - Dovrebanen

Aquapartner gjennomfører for tiden flere spennende oppdrag for Hamar kommune. Oppdragene spenner fra overvannshåndtering i sentrum, via sanering av gammelt ledningsnett, til nyanlegg der både tradisjonell graving og No-dig metod...

2011.09.26 - 22:06:42    
Ny Medarbeider - Kjetil BakkenHan har fagbrev som elektriker Gr.L og er utdannet Fagskole ingeniør fra Fagskolen Telemark Automasjon linjen.

Tok fagbrev som elektriker ved Hydro Porsgrunn i 1990 og jobbet som elektriker i 6 år, før han begynte med pro...

2011.09.12 - 11:21:24    
Mange nye og spennende oppdrag for selskapet


Illustrasjonsfoto - DAK medarbeider

Aquapartner utfører for tiden oppdrag fra Mandal i syd, til Askvoll i vest, til Engerdal i øst og Båtsfjord i nord.

I Åmot kommune i Østerdalen avslutter vi i disse dager prosjektet nytt sent...

2011.09.09 - 11:28:18    
Aquapartner A/S inngår rammeavtale med Fet kommuneDen 5. september 2011 inngikk Aquapartner A/S sin fjerde rammeavtale med en kommunal kunde. Fet kommune signerte rammeavtale med selskapet for to år med rett til fornyelse i ytterligere 1 + 1 år.

Fet har ca. 10.000 innbyggere og ...

2011.09.09 - 11:23:43    
Aquapartner A/S - 20 årI november 2011 har bedriften vår eksistert i 20 år. Fra den spede begynnelse som enmannsbedrift med fokus på driftsassistanse og kurs/opplæring, vil vi 2011 omsette ca. 12 mill. kr. eks. mva. på våre nøk...

2011.05.15 - 16:46:08    
Omfattende samarbeidsprosjekt i Båtsfjord


Kartustnitt Skolevegen

Aquapartner har arbeidet mer eller mindre sammenhengende for Båtsfjord kommune siden 1992, og det vil si i snart 20 år. Ekstra moro er det da å få være med på et av de største va-prosjektene i selskapets ...

2011.05.15 - 16:30:56    
Spennende oppdrag med bred geografisk og faglig bredde.Aquapartner utfører for tiden oppdrag fra Mandal i syd, til Askvoll i vest, til Engerdal i øst og Båtsfjord i nord.

For Mandal kommune har vi detaljprosjektert infrastruktur for området nedre Malmø langs &osl...

2011.02.20 - 23:27:38    
Nytt utblokkingsprosjekt i Grimstad kommune


Sveising av PE rør.

På Ågre i Grimstad skifter nå kommunen vann- og avløpsledninger ved hjelp av No-Dig metodikk etter den såkalte utblokkingsmetoden.

Et eksisterende 200 mm. asbest vannledningstrekk blokkes ut og trekkes med en 3...

2011.02.20 - 16:23:48    
Aquapartner A/S inngår rammeavtaler med Grimstad og Lillesand kommuner


Tromøya - januar

Innfasing av det nye offentlige anskaffelsesregleverket medfører at mange kommuner for tiden gjennomfører åpne anbudskonkurranser om rammeavtaler med leverandører. Dette gjelder også innenfor vårt fagomr&arin...

2010.12.15 - 15:05:51    
Bred geografisk spredning i oppdragAquapartner utfører nå oppdrag over hele landet:

  • I Båtsfjord kommune i Finnmark er første trase i et pågående saneringstiltak gjennomført. Gamle Kirkegårdsvei ble ferdigstilt i hø...

    2010.12.15 - 15:03:26    
Sanering vann og avløp i Groosåsen syd avsluttet før tidsfrist og under budsjett!Entreprisen sanering VA Groosåsen syd I og II ble prosjektert av Aquapartner A/S i 2007 og 2008. Begge entreprisene ble tildelt entreprenørfirmaet Lindstøl A/S for utførelse etter offentlige anbudsrunder. Totalsummen for de...

2010.12.11 - 18:32:21     Pålogging